Wentylacja to nic innego jak proces usuwania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń i dostarczanie w jego miejsce świeżego.
Jest to niezbędny mechanizm, ponieważ powietrze stale podlega zanieczyszczeniu.
Sprawna i efektywna wentylacja jest aktualnie jednym z podstawowych kryteriów, który jest brany pod uwagę przy projektowaniu budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej.

Odpowiednia wymiana powietrza jest niezbędna do oddychania oraz do bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze.
Wentylacja jest szczególnie istotna, gdy w powietrzu obecne są dodatkowe zanieczyszczenia, takie jak: dym papierosowy, opary substancji chemicznych oraz różnego rodzaju pyły.
Dzięki systemom wentylacji utrzymane są odpowiednie parametry powietrza w pomieszczeniach tak, aby spełniało ono ustanowione normy higieniczne oraz wymagania techniczne

.